Vi har mångårig erfarenhet av projektering och planering av olika säkerhetslösningar.

Allt från att bygga en liten enskild säkerhetsorganisation för en mindre verksamhet, till större evenemang eller företagslösningar.

Vi kan vara en del av er organisation eller ta ett helhetsansvar för all förekommande säkerhet i er verksamhet.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med i planeringsstadiet:

 • Nulägesanalys.
 • Säkerhetspolicy.
 • Riskinventering / Analyser.
 • Riskklassning.
 • Egenkontroll program.
 • Checklistor.
 • Samverkan med övriga aktörer ex olika myndigheter.
 • Upphandlingar av material och tjänster.
 • Bygga en fungerande organisation.
 • Systematiskt brandskyddsarbete anpassat för din verksamhet.
 • Upprättande av Handlings & Beredskapsplaner / Krisplaner.
 • Scenarioträning.