Operativ säkerhet, kallar vi det som sker i den dagliga verksamheten eller i genomförande processen.

Det är den operativa delen som är utförande av det som är resultatet av god planering, genom en god förberedelse och planering får vi bra verktyg att använda oss av i den dagliga verksamheten.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med i den operativa delen:

  • Del eller totalansvar för den operativa säkerhetsorganisationen, från samverkan mellan övriga aktörer till praktiskt genomförande av allt förekommande säkerhetsarbete.
  • Säkerhetsbesiktningar.
  • Egen kontroller.
  • Tillhandahålla all förekommande säkerhetspersonal.
  • Sambands / stabsfunktioner.
  • Jourlösningar.
  • Funktionsutbildningar på plats.
  • Realistiska verksamhetsövningar.
  • SBA Systematiskt Brandskyddsarbete.
  • Brandservice, översyn och service, årliga kontroller av brandsläckningsutrustning.

Kontakta oss gärna för mer information info@sakerhetstj.se